بازاریابی در صادرات

همواره یکی از دغدغه های تجار و تولیدکنندگان ایرانی پیدا کردن بازارهای صادراتی است تا از این بستر برای صادرات برخی محصولات ایرانی استفاده نمایند. اگرچه در بسیاری از کالاها بلحاظ کیفیت ، بسته بندی امکان رقابت در بازارهای بین المللی برای ما وجود ندارد ولی همچنان کالاهایی می توان یافت که توان بسیار مناسبی در عرصه رقابت بین المللی دارا می باشند که البته اگرچه کاهش ارزش پول ملی برای تجار و تولیدکنندگان ایرانی یک تهدید بزرگ می باشد ولی در بخش صادرات می تواند یک فرصت مغتنم و شایان توجه باشد که شرکت بازرگانی ثامن امکانات مناسبی جهت تسهیل این امر در برخی کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس دارد که می تواند در اختیار مشتریان خود قرارا نماید.