یکی دیگر از خدمات قابل ارایه به مشتریان توسط بازرگانی ثامن توزیع و پخش عمده محصولات مشتریان در سراسر کشور می باشد. ما با داشتن شبکه ای قدرتمند و گسترده در قلب بازار تهران و مراکز برخی استانهای کشور می توانیم بعنوان یک بازوی تجاری در کنار شما عزیران در راستای توزیع و پخش عمده محصولات قرار گیریم و شما را در توسعه بازار و افزایش ضریب نفوذ محصولات خود یاری گر باشیم.