خدمات ترخیص کالا

بر این اساس امکان ارایه کلیه خدمات فوق در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی و ایران از طریق بسترهای کاملا رسمی و قانونی برای ثامن فراهم می باشد و مایه مباهات خواهد بود که فرصت ارایه خدمت به مشتریان عزیز برایمان فراهم گردد. مجموعه ثامن همواره در تلاش است با اعتماد و صداقت متقابل بین خود و مشتریان بستری برای ارایه خدمات ترخیص از کمرکات کشور را فراهم نماید.