عملیات صادرات از ایران

مجموعه بازرگانی ثامن با داشتن تیمی متخصص و دارا بودن شبکه ای ارزشمند در برخی کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس امکان مناسبی برای بخش صادرات را برای مشتریان خود فراهم آورده است که عملا بسیاری از دغدغه های اجرایی مشتریان و همکاران و صادر کنندگان را حل می نماید و بستری با آرامش برای آنها فراهم می آورد.