عملیات واردات به ایران

مجموعه بازرگانی ثامن با داشتن مجوز ار وزارت صمت و دارا بودن کارت بازرگانی دارای امکانات لازم جهت انجام کلیه امور به واردات از طریق مسیر و بسترهای رسمی و قانوی را دارا می باشد . در این بخش استراتژی مجموعه ثامن کاهش هزینه های مشتریان و تسهیل در عملیات بخشهای اجرایی برای مشتریان خود می باشد .