منبع یابی در واردات

یکی از مسایل مهم در بخش واردات  پیدا کردن منابع تولیدی صحیح و مورد اعتماد است که کالای تولیدی با دارا بودن کیفیت قابل قبول دارای قیمت مناسب و رقابتی نیز باشد.
از آنجایی که در حال حاضر بلحاظ محدودیت ها و تحریم های بین المللی بسیاری از امکانات مالی و بانکی در عرصه تجارت بین الملل برای تجار ایرانی قابلیت استفاده ندارد.
لذا منبع یابی در بخش واردات از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشد که شرکت بازرگانی ثامن می تواند نقش موثری در این بخش برای مشتریان خود ایفا نماید.